Vyriausybė siūlo įteisinti biudžetinių įtaigų vadovų rotaciją

Vyriausybės spaudos tarnyba patikslina viešoje erdvėje platinamą informaciją apie parengtą įstatymo projektą,  neva įteisinantį neribotą biudžetinių įstaigų vadovų kadencijų skaičių. Priešingai – tokia tvarka egzistuoja dabar.

Šiuo metu Vyriausybėje svarstomas įstatymo projektas dėl biudžetinių įstaigų vadovų kadencijų nustatymo. Siūloma šių įstaigų vadovus priimti ketverių metų laikotarpiui, paliekant galimybę pratęsti darbą dar ketveriems metams. Tačiau antrai kadencijai gali pretenduoti tik tie vadovai, kurių veikla kiekvienais metais buvo įvertinta tik gerai arba labai gerai. Po dviejų kadencijų įstaigos vadovas būtų atleidžiamas, bet jam neatimama teisė dalyvauti  konkurse vadovo pareigoms užimti.

Priėmus tokius siūlymus, atsirastų reali galimybė rotacijai, nes šiuo metu biudžetinių įstaigų vadovai pareigas eiti gali neribotą kadencijų skaičių be konkursų.

Panašią tvarką Vyriausybė siūlo nustatyti ir valstybės bei savivaldybės įmonių vadovams.