VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA

 

PRANEŠIMAS SPAUDAI

 

2016 m. liepos 19 d., Nr. 2R-4784

 

VDAI nuomonė: ar teisėta vertinti asmenų mokumą pagal socialinius tinklus

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2016 m. birželio 13 d. sprendimas nesuteikia teisės UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkyti socialinių tinklų duomenų mokumo vertinimo tikslu. LVAT paliko galioti VDAI priimtą sprendimą, kuriame buvo konstatuota, kad UAB „Creditinfo Lietuva“ atliekamas „Facebook“ socialinio tinklo duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir neatitinka asmens duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų.

2014 m. VDAI nesutiko registruoti UAB „Creditinfo Lietuva“ Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, jei mokumo vertinimo tikslu bus tvarkomi socialinio tinklo „Facebook“ duomenys.

Nepaisant to, kad LVAT atmetė kai kuriuos VDAI argumentus, tačiau teisėjų kolegija sutiko su VDAI, kad informacijos pateikimo būdas turi užtikrinti atitinkamos kalbos vartojimą, kad duomenų subjektai suprastų, dėl ko sutinka ir kokiais tikslais tai daro. Tačiau nagrinėjamoje byloje toks sutikimas nebuvo aiškiai suprantamas, jis buvo nekonkretus – jame aiškiai ir tiksliai nebuvo nurodyta duomenų tvarkymo aprėptis ir padariniai. Be to, LVAT konstatavo, kad UAB „Creditinfo Lietuva“ VDAI pateikta informacija stokojo adekvatumo ir išsamumo. Teismo nuomone, UAB „Creditinfo Lietuva“ neįgyvendino asmens teisės susipažinti su nustatytais vertinimo kriterijais ir principais bei nesudarė sąlygų asmenims pareikšti nuomonę dėl jų savybių įvertinimo sudarant kredito reitingą. Taip pat teismo buvo konstatuota, kad dėl tam tikros asmens duomenų tvarkymo dalies UAB „Creditinfo Lietuva“ pasirinko netinkamą pranešimo formą. Todėl VDAI pagrįstai atsisakė pateiktą informaciją įrašyti į Asmens duomenų valdytojų valstybės registro duomenų bazę.

Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, VDAI mano, kad LVAT sprendimas negali būti interpretuojamas kaip leidžiantis tvarkyti socialinių tinklų asmens duomenis mokumo vertinimo tikslu, o nagrinėja konkretų atvejį, ir šiuo konkrečiu atveju asmens duomenų tvarkymas neatitinka teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

 

Daugiau informacijos suteiks

Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė

Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 262 6516, el. p. [email protected]