KOMITETŲ IR KOMISIJŲ POSĖDŽIŲ DARBOTVARKIŲ SUVESTINĖ

KOMITETŲ IR KOMISIJŲ POSĖDŽIŲ DARBOTVARKIŲ SUVESTINĖ

2015 m. lapkričio 2 d. pranešimas VIR

 

KOMITETŲ IR KOMISIJŲ POSĖDŽIŲ DARBOTVARKIŲ SUVESTINĖ (savaitės nuo 2015-11-02)

(Suvestinė nuolat atnaujinama internete ir čia)

 

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO

 

Eil.

Nr.

Data,

laikas,

vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)

Komiteto išvadų rengėjai,

biuro tarnautojai

 

2015-11-04

10.00–10.20

I r. 404 k.

XIIP-3651

2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

Papildomas / svarstymas

A. Salamakinas

P. Saudargas

(B. Pūtienė)

 

2015-11-04

10.20–10.30

I r. 404 k.

XIIP-3626

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Papildomas / svarstymas

A. Salamakinas

P. Saudargas

(B. Pūtienė)

 

2015-11-04

10.30–10.40

I r. 404 k.

XIIP-3625

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2014 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Papildomas / svarstymas

A. Salamakinas

P. Saudargas

(B. Pūtienė)

 

2015-11-04

10.40–11.00

I r. 404 k.

XIIP-3471

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektas

Papildomas / svarstymas

A.Salamakinas

L. Balsys

(R.Matusevičiūtė)

 

2015-11-04

11.00–11.20

I r. 404 k.

XIIP-3510

Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 4, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pagrindinis / svarstymas

A. Salamakinas

A. Stancikienė

(R. Varslauskas)

 

2015-11-04

11.20–11.50

I r. 404 k.

Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų

Parlamentinė kontrolė

A. Salamakinas

(B. Pūtienė)

7.

2015-11-04

11.50–11.55

I r. 404 k.

Kiti klausimai

A.Salamakinas

 

Komiteto pirmininkas                                                                                   Algimantas Salamakinas

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

DARBO GRUPĖS GALIMOMS KORUPCIJOS APRAIŠKOMS SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOJE TIRTI

 

Eil.

Nr.

Data,

laikas,

vieta

Svarstomi klausimai

Kviestieji asmenys

 

Pastabos

1.

2015-11-04

8.00–8.40 val.

Prezidento salė, Seimo I rūmai

Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.

Valstybinės ligonių kasos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybės tarnybos departamento, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai.

A.Bilotaitė

V. Gailius

 

2.

2015-11-04

8.40-8.50 val. Prezidento salė, Seimo I rūmai

Dėl „GlaxoSmithKline Lietuva“ kreipimosi.

 

A.Bilotaitė

V. Gailius

3.

2015-11-04

8.50-9.00 val. Prezidento salė, Seimo I rūmai

Kiti klausimai.

 

A.Bilotaitė

V. Gailius

 

Darbo grupės vadovė                                                                               Agnė Bilotaitė

Komisijos pirmininkas                                                                                  Vitalijus Gailius

 

AUDITO KOMITETO

 

Eil.

Nr.

Data,

laikas,

vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

 

Pagrindinis ar papildomas komitetas

(stadija)

Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai

 

2015-11-04

10.00–10.10

I r. 218 kab.

 

Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Dėl Rezerviniame (stabilizavimo) fonde atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“

(klausymas ir svarstymas)

V. Saulis

G. Tamošiūnas

E. Masiulis

S. Ščajevienė

J. Zibavičiūtė

 

XIIP-3583

Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2014 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Papildomas komitetas

(svarstymas)

 

2015-11-04

10.10–10.20

I r. 218 kab.

 

Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Dėl Privatizavimo fonde atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“

(klausymas ir svarstymas)

V. Saulis

G. Tamošiūnas

E. Masiulis

S. Ščajevienė

J. Zibavičiūtė

 

XIIP-3582

Seimo nutarimo „Dėl Privatizavimo fondo 2014 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Papildomas komitetas

(svarstymas)

 

2015-11-04

10.20–10.30

I r. 218 kab.

 

Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Dėl Garantiniame fonde atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“

(klausymas ir svarstymas)

V. Saulis

G. Tamošiūnas

E. Masiulis

S. Ščajevienė

J. Zibavičiūtė

 

XIIP-3605

Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2014 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Papildomas komitetas

(svarstymas)

 

2015-11-04

10.30–10.50

I r. 218 kab.

 

Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Dėl 2014 metų Valstybinio socialinio draudimo fonde atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“

(klausymas ir svarstymas)

G. Purvaneckienė

D. Jankauskas

S. Ščajevienė

R. Petrukaitė

 

XIIP-3647

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Papildomas komitetas

(svarstymas)

 

XIIP-3660

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2016 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

Papildomas komitetas

(svarstymas)

Visi komiteto nariai

S. Ščajevienė

R. Petrukaitė

 

2015-11-04

10.50–11.20

I r. 218 kab.

 

Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Dėl Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo“

(klausymas ir svarstymas)

Visi komiteto nariai

R. Petrukaitė

J. Sadulaitė

 

XIIP-3626

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Papildomas komitetas

(svarstymas)

 

2015-11-04

11.20–11.40

I r. 218 kab.

XIIP-3637

Valstybės iždo įstatymo Nr. I-712 1 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju1 skirsniu įstatymo projektas

Papildomas komitetas

(svarstymas)

G. Tamošiūnas

E. Masiulis

J. Sadulaitė

 

XIIP-3638

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

 

XIIP-3639

Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3640

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 pakeitimo įstatymo Nr. XII-792 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3641

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3642

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3, 13, 22 ir 26 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas

 

XIIP-3643

Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3644

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 4 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas

 

XIIP-3645

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas

 

XIIP-3646

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

2015-11-04

11.40–12.25

I r. 218 kab.

XIIP-3268

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas

Papildomas komitetas

(klausymai)

J. Vaickienė

G. Purvaneckienė

N. Puteikis

L. Pranaitytė

J. Sadulaitė

 

XIIP-3269

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3270 ES

Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3271

Dokumentų ir archyvų įstatymo

Nr. I-1115 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3272

Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3273

Statistikos įstatymo Nr. I-270 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3274

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3275

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-3276

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 24, 291, 30 ir 311 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

XIIP-1191

Valstybės tarnybos įstatymo 10, 11, 13 ir 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Papildomas komitetas

(klausymai)

G. Purvaneckienė

N. Puteikis

L. Pranaitytė

 

2015-11-04

12.25–12.30

I r. 218 kab.

 

Kiti klausimai:

1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.

 

 

 

S. Ščajevienė

 

Komiteto pirmininkė                                                                                    Jolita Vaickienė

 

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO

 

Eil. Nr.

Data, laikas, vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)

Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai

1.

2015-11-03 10.00–10.05

I r 315 kab.

 

XIIP-1986(3)

Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (papildomas)

R.Markauskas K.Glaveckas (A.Brazdilienė)

2.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3489

Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

3.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3490

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

4.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3491

Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 10, 61, 62, 67, 71, 72, 73, 75, 76, 83, 84, 85, 87 straipsnių, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 36(1), 75(1), 75(2) straipsniais, 76(1) straipsnio ir tryliktojo skirsnio pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

5.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3492

Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 2, 10, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 60, 67, 68, 71 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 60(1), 60(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

6.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3493

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 71, 81, 83, 84, 87 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1), 85(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

7.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3494

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 1, 8, 11 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo, 44 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 21(1) straipsniu ir nauju 2 priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

8.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3495

Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 57 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

9.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3496

Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 62, 73 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

10.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3497

Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 3 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

11.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3498

Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 32 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

12.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3499

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

13.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3500

Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo Nr. X-1367 1 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

14.

2015-11-03 10.05–11.05

I r 315 kab.

(susiję)

XIIP-3501

Įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ Nr. X-1607 3 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

15.

2015-11-03 11.05–11.10

I r 315 kab.

 

XIIP-3516

ĮSTATYMO „Dėl Susitarimo dėl įnašų į bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo ratifikavimo“ PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

16.

2015-11-03 11.10–11.30

I r 315 kab.

 

XIIP-3370(2)

Seimo narių pasiūlymai

Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1), 14(1), 21(1), 22(1), 22(2), 23(1), 25(1) straipsniais ir penktuoju(1) skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (G.Morkūnas)

17.

2015-11-03 11.30–11.35

I r 315 kab.

 

Kiti klausimai

 

 

 

 

Eil. Nr.

Data, laikas, vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)

Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai

1.

2015-11-04 10.00–10.05

I r 315 kab.

XIIP-3534 ES

Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)

Svarstymas (pagrindinis)

R.Markauskas R.Kupčinskas (J.Dzikaitė)

2.

2015-11-04 10.05–10.10

I r 315 kab.

XIIP-3166

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (D.Mudėnienė)

3.

2015-11-04 10.10–10.15

I r 315 kab.

XIIP-3655

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (D.Mudėnienė)

4.

2015-11-04 10.15–10.20

I r 315 kab.

XIIP-2996

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Palionis K.Glaveckas (D.Mudėnienė)

5.

2015-11-04 10.20–10.25

I r 315 kab.

XIIP-3330

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)

Svarstymas (pagrindinis)

A.Nesteckis A.Kubilius (J.Alasevičienė)

6.

2015-11-04 10.25–10.30

I r 315 kab.

XIIP-3331

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 34 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (pagrindinis)

A.Nesteckis A.Kubilius (J.Alasevičienė)

7.

2015-11-04 10.30–11.00

I r 315 kab.

XIIP-3651

2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2015 m. rugsėjo mėn. Ekonominės raidos scenarijus. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai.

Fiskalinės drausmės laikymasis.

2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos prognozuojamos pajamos.2016 m. Vyriausybės skolinimosi programa.

Svarstymas (pagrindinis)

P.Narkevičius K.Glaveckas (A.Brazdilienė)

8.

2015-11-04 11.00–11.10

I r 315 kab.

XIIP-3661

2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (papildomas)

P.Narkevičius K.Glaveckas (A.Brazdilienė)

9.

2015-11-04 11.10–11.15

I r 315 kab.

XIIP-3304

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Svarstymas (papildomas)

R.Markauskas K.Glaveckas (A.Brazdilienė)

10.

2015-11-04 11.15–11.25

I r 315 kab.

XIIP-3660

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2016 metų rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS [Priedai]

Svarstymas (papildomas)

P.Narkevičius K.Glaveckas (A.Brazdilienė)

11.

2015-11-04 11.25–11.30

I r 315 kab.

Kiti klausimai

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                   Petras Narkevičius

 

EKONOMIKOS KOMITETO

 

Eil.
Nr.

Data,
laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)

Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai

 

2015-11-04
10.00–10.45
III r. 220 k.

XIIP-3651

2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

Papildomas
(svarstymo tęsinys)

R. Žemaitaitis,
J. Razma,
pat. L. Jasiukėnienė

 

2015-11-04
10.45–10.55
III r. 220 k.

XIIP-3626

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Papildomas
(svarstymas)

S. Dmitrijev,
B. Vėsaitė,
pat. L. Jasiukėnienė

 

2015-11-04
10.55–11.25
III r. 220 k.

XIIP-3556(2)

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pagrindinis
(svarstymas)

K. Daukšys,
Z. Jedinskij,
D. Kreivys,
A. Skardžius,
B. Vėsaitė,
pat. R. Duburaitė, pat. R. Petkūnienė

 

2015-11-04
11.25–11.35
III r. 220 k.

XIIP-1969(2)

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565
29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Papildomas
(svarstymas)

B. Vėsaitė,
D. Kreivys,
pat. R. Duburaitė,
pat. R. Petkūnienė

 

2015-11-04
11.35–11.45
III r. 220 k.11

Lietuvos Respublikos Seimo gruodžio 3 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo gruodžio 3 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2015 m. lapkričio 26 d. posėdyje

PATIKSLINTA

Seimo seniūnų sueigos

2015 m. gruodžio 1 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2015 m. gruodžio 3 d. (ketvirtadienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.          Darbotvarkės tvirtinimas          10.00-10.10

1-2a.         XIP-2017

(5)            Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Juozas Bernatonis (ministras)         pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

10.10-10.40

priėmimas

registracijos data

(5) 2015-11-20

TD (5) 2015-11-30

svarstymo data

(5) 2015-11-26

1-2b.        XIP-2018

(5)            Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.8, 3.18, 3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 3.139, 3.140, 3.142, 3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 3.220, 4.255 straipsnių pakeitimo, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 straipsnių ir Kodekso trečiosios knygos VIII dalies pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas           pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(5) 2015-11-20

TD (5) 2015-11-30

svarstymo data

(5) 2015-11-26

1-2c.         XIP-2019

(5)            Civilinio proceso kodekso 385, 390, 392, 399, 444, 448, 453, 461, 487, 514, 516 ir 541 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(5) 2015-11-20

TD (5) 2015-11-30

svarstymo data

(5) 2015-11-26

1-2d.        XIP-2020

(5)            Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(5) 2015-11-20

TD (5) 2015-11-30

svarstymo data

(5) 2015-11-26

1-2e.         XIP-2021

(5)            Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1726 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(5) 2015-11-19

TD (5) 2015-11-30

svarstymo data

(5) 2015-11-26

1-2f.         XIP-2022

(5)            Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(5) 2015-11-20

TD (5) 2015-11-30

svarstymo data

(5) 2015-11-26

1-2g.        XIP-2023

(5)            Konsulinio statuto Nr. I-886 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėja – Vilija Aleknaitė-Abramikienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(5) 2015-11-19

TD (5) 2015-11-30

svarstymo data

(5) 2015-11-26

1-2h.        XIP-2024

(5)            Konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 6 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas  pranešėja – Vilija Aleknaitė-Abramikienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(5) 2015-11-19

TD (5) 2015-11-30

svarstymo data

(5) 2015-11-26

1-2i.         XIP-4664

(4)            Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 15 ir 151 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(4) 2015-11-20

TD (4) 2015-11-30

svarstymo data

(4) 2015-11-26

1-2j.         XIP-4665

(4)            Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 6, 13, 16 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(4) 2015-11-20

TD (4) 2015-11-30

svarstymo data

(4) 2015-11-26

1-2k.        XIP-4666

(4)            Vaiko gimimo momento nustatymo įstatymo Nr. IX-837 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(4) 2015-11-20

TD (4) 2015-11-30

svarstymo data

(4) 2015-11-26

1-2l.         XIP-4667

(4)

 

3-sujungti XIP-4667(2) ir

XIP-4668(2)             Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(4) 2015-11-20

TD (4) 2015-11-30

svarstymo data

(4) 2015-11-26

1-2m.       XIP-4669

(4)            Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(4) 2015-11-19

TD (4) 2015-11-30

svarstymo data

(4) 2015-11-26

1-2n.        XIP-4670

(4)            Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas      pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(4) 2015-11-19

TD (4) 2015-11-30

svarstymo data

(4) 2015-11-26

1-2o.        XIIP-3329

(2)            Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas      pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2) 2015-11-30

svarstymo data

(2) 2015-11-26

1-3a.         XIIP-3707

(2)            Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai – Julius Sabatauskas, Stasys Šedbaras/ 29SN                 pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

10.40-10.45

priėmimas

registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2) 2015-11-30

svarstymo data

(2) 2015-11-24

 

1-3b.        XIIP-3708

(2)            Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1567 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2) 2015-11-30

svarstymo data

(2) 2015-11-24

1-4.          XIIP-3430

(2)

ES            Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 581, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Rimantas Šadžius (ministras)          pranešėjas – Petras Narkevičius (BFK)

10.45-10.55

priėmimas

registracijos data

(2) 2015-10-15

TD (2) 2015-11-25

svarstymo data

(2) 2015-11-24

 

1-5a.         XIIP-3330

(2)            Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Šarūnas Birutis (ministras)              pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)

10.55-11.10

priėmimas

registracijos data

(2) 2015-11-17

TD (2) 2015-12-01

svarstymo data

(2) 2015-11-24

 

1-5b.        XIIP-3331

(2)            Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Antanas Nesteckis (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2015-11-17

TD (2) 2015-12-01

svarstymo data

(2) 2015-11-24

1-6.          XIIP-3431

(3)            Saugios laivybos įstatymo

Nr. VIII-1897 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Rimantas Sinkevičius (ministras)    pranešėjas – Arvydas Mockus (EK)

11.10-11.15

priėmimas

registracijos data

(3) 2015-11-19

TD (3) 2015-12-01

svarstymo data

(3) 2015-11-24

 

1-7.          XIIP-3589

(3)            Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3, 4, 6, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Virginija Baltraitienė (ministrė)      pranešėjas – Petras Čimbaras (KRK)

11.15-11.20

priėmimas

registracijos data

(3) 2015-11-12

TD (3) 2015-12-01

svarstymo data

(3) 2015-11-24

 

1-8.          XIIP-3472

(2)            Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 242, 25, 26, 27, 29, 293, 294, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 57, 61 ir 64 straipsnių ir aštuonioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71, 231 ir 751 straipsniais įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Rimantė Šalaševičiūtė (ministrė)    pranešėja – Dangutė Mikutienė (SRK)

11.20-11.30

priėmimas

registracijos data

(2) 2015-11-23

TD (2) 2015-12-01

svarstymo data

(2) 2015-11-24

 

1-9.          XIIP-3510

(3)            Pajūrio juostos įstatymo

Nr. IX-1016 4, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Kęstutis Trečiokas (ministras)         pranešėjas – Algimantas Salamakinas (AAK)

11.30-11.40

priėmimas

registracijos data

(3) 2015-11-27

TD (3) 2015-12-01

svarstymo data

(2) 2015-11-26

 

1-10.        XIIP-3197

(3)            Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Saulius Bucevičius / 6 SN         pranešėjai – Saulius Bucevičius (KRK), Vytautas Saulis (ADK), Albinas Mitrulevičius (VVSK)

11.40-11.45

svarstymas ir priėmimas

 

taikoma ypatingos skubos tvarka               pateikimo data

2015-11-19

KRK (3)

2015-11-25

% % %

1-11a.      XIIP-3332

(2)            Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV / Juozas Bernatonis (ministras)         pranešėjai – SRDK, Artūras Paulauskas (NSGK), Vitalijus Gailius (TTK), Valentinas Bukauskas  (VVSK)

12.00-12.20

svarstymas                pateikimo data

2015-06-25

SRDK (2)

2015-12-02

1-11b.      XIIP-3333

(2)            Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedėlio papildymo VI skyriumi įstatymo projektas  pranešėjai – SRDK, Artūras Paulauskas (NSGK), Vitalijus Gailius (TTK), Valentinas Bukauskas  (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2015-06-25

SRDK (2)

2015-12-02

1-11c.      XIIP-3334

(2)            Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 10, 111, 12, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai – Artūras Paulauskas (NSGK), Vitalijus Gailius (TTK), Valentinas Bukauskas  (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2015-06-25

NSGK (2)

2015-11-17

1-11d.      XIIP-3335

(3)            Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjai – Artūras Paulauskas (NSGK), Vitalijus Gailius (TTK), Valentinas Bukauskas  (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2015-06-25

NSGK (3)

2015-11-19

1-11e.      XIIP-3336

(2)            Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai – SRDK, Artūras Paulauskas (NSGK), Vitalijus Gailius (TTK), Valentinas Bukauskas  (VVSK)

svarstymas                pateikimo data

2015-06-25

SRDK (2)

2015-12-02

1-11f.       XIIP-3838

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėja – Kristina Miškinienė (Rimantas Jonas Dagys)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

2015-12-08              registracijos data

2015-11-30

TD 2015-12-01

 

Įstatymas buvo pakeistas 2015-11-05, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

1-11g.      XIIP-3839

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 8, 16, 181 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja – Kristina Miškinienė (Rimantas Jonas Dagys)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

2015-12-08              registracijos data

2015-11-30

TD 2015-12-01

 

Įstatymas buvo pakeistas 2015-11-05, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

1-12a.      XIIP-2836

(2)

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 ir 29 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Antanas Matulas / 6 SN              pranešėjai- Kęstas Komskis  (SRK), Arvydas Mockus (EK)

12.20-12.35

svarstymas                pateikimo data

2015-04-09

SRK (2)

2015-11-26

1-12b.      XIIP-2837

(2)            Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18, 22, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1911 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas               pranešėjai- Kęstas Komskis  (SRK), Arvydas Mockus (EK)

svarstymas                pateikimo data

2015-04-09

SRK (2)

2015-11-26

1-13a.      XIIP-3101

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Petras Gražulis          pranešėjas- Rokas Žilinskas (EK)

12.35-12.40

svarstymas                pateikimo data

2015-04-09

EK 2015-11-05 atmesti

1-13b.      XIIP-3102

Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas- Rokas Žilinskas (EK)

svarstymas                pateikimo data

2015-04-09

EK 2015-11-05 atmesti

1-14.        XIIP-294

(3)            Dokumentų ir archyvų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

teikėjas – Jonas Kondrotas        pranešėjas – Raimundas Paliukas (ŠMKK)

12.40-12.45

svarstymas                pateikimo data

(2) 2015-10-20

ŠMKK

(3) 2015-11-12

1-15.        XIIP-2061

Baudžiamojo kodekso papildymo 392 straipsniu įstatymo projektas

teikėja – Larisa Dmitrijeva        pranešėjas –  Julius Sabatauskas (TTK)

svarstymas

pateikimo data

2014-11-13

TTK 2015-11-26 atmesti

1-15.        XIIP-3100

Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Sergejus Jovaiša        pranešėjas –  Vytautas Gapšys (TTK)

12.45-12.50

svarstymas

 

pateikimo data

2015-05-21

TTK 2015-11-25 grąžinti iniciatoriams tobulinti

1-16.        XIIP-2672

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėja – Kristina Miškinienė    pranešėjas – Liutauras Kazlavickas (SRDK)

12.50-12.55

svarstymas                pateikimo data

2015-04-09

SRDK 2015-10-01

atmesti

1-17.        XIIP-3815

Įstatymo „Dėl Europos konvencijos dėl ekstradicijos trečiojo papildomo protokolo ratifikavimo“ projektas             pranešėjas –

Giedrius Mozūraitis (viceministras)

12.55-13.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – URK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2015-11-24

TD 2015-11-26

1-18.        Susisiekimo ministro atsakymai į Seimo narių klausimus pagal Seimo statuto 209 str.

(Nr. KLA-36)

13.00-13.30

1-19.        Vyriausybės valanda 13.30-14.00

PERTRAUKA                                                                    14.00-15.00

2-1a.         XIIP-2702

(2)

ES            Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 2, 31, 34 straipsnių pakeitimo, VII skyriaus pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 231, 232, 233, 234 straipsniais ir nauju VIII skyriumi įstatymo projektas     pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

15.00-15.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – VVSK

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1b.        XIIP-2703

(2)            Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1c.         XIIP-2704

(2)            Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 12, 395, 396, 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas               pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1d.        XIIP-2705

(2)            Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 9, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1e.         XIIP-2706

(2)            Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1f.         XIIP-2707

(2)            Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4, 3415 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1g.        XIIP-2708

(2)            Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 1, 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1h.        XIIP-2709

(2)            Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 13, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1i.         XIIP-2710

(2)            Miškų įstatymo Nr. I-671 6, 8, 16, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1j.         XIIP-2711

(2)            Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 12, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1k.        XIIP-2712

(2)            Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1l.         XIIP-2713

(2)            Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27, 30, 32, 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1m.       XIIP-2714

(2)            Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 14, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-20

TD (2)

2-1n.        XIIP-3810

Vandens įstatymo Nr. VIII-474 1, 2, 3, 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2015-11-20

TD

2-2.          XIIP-3076

(2)            Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėja – Algimanta Pabedinskienė

(ministrė)

15.20-15.40

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomi – BFK, ŠMKK

siūloma svarstyti

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

(2) 2015-11-12

TD (2) 2015-11-16

2-3.          XIIP-2420

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė

15.40-15.55

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2014-10-21

TD 2014-10-29

ETD 2014-11-10

2-4.          XIIP-3402

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Jonas Varkala

15.55-16.10

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2015-07-09

TD 2015-07-13

ETD 2015-07-28

2-5.          XIIP-3811

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Šarūnas Birutis (ministras)

16.10-16.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMKK

papildomas – IVPK

siūloma svarstyti

2015-12-17              registracijos data

2015-11-23

TD 2015-11-25

Seimo narių projektai pagal jų registracijos eilę

2-6.          XIIP-716

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                pranešėjas – Juras Požela

16.20-16.35

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas – BFK, VVSK

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2013-06-14

TD 2013-06-21

ETD 2013-07-04

 

Įstatymas buvo pakeistas 2015-10-20, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-7.          XIIP-3048

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas        pranešėjas – Juras Požela

16.35-16.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ADK

papildomas – BFK, VVSK

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2015-05-05

TD 2013-05-18

ETD 2015-05-12

 

Įstatymas buvo pakeistas 2015-10-20, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-8.          XIIP-1222

(2)            Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 7 straipsnio papildymo įstatymo projektas                 pranešėjas – Vytautas Gapšys / 10 SN

16.50-17.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK / TTK

papildomas – VVSK

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2013-11-18

(2) 2014-03-27

TD (2) 2014-04-14

ETD (2)

2014-04-15

2-9.          Seimo narių pareiškimai           17.00-17.20

Rezerviniai klausimai:

r-1.           Savaitės, prasidedančios 2015 m. gruodžio 7 diena, posėdžių darbotvarkės tvirtinimas                pranešėja – Loreta Graužinienė

r-2.           XIIP-3849

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-104 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje“ pakeitimo“ projektas           pranešėja – Loreta Graužinienė

pateikimo tęsinys,

svarstymas, priėmimas

pateikimas

2015-12-01

pertrauka iki kito posėdžio

r-3.           XIIP-3850

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. XII-38 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas           pranešėja – Loreta Graužinienė

pateikimas, svarstymas, priėmimas

registracijos data

2015-12-01

TD 2015-12-01

r-4.           XIIP-3233

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Mindaugas Bastys

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – IVPK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2015-06-12

TD 2015-06-15

ETD 2015-06-29

 

Įstatymas buvo pakeistas 2015-06-25, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

r-5.           XIIP-3187

Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo Nr. I-180 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas           pranešėjas – Vytautas Saulis / 6 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data

2015-06-04

TD 2015-06-10

ETD 2015-06-25

r-6.           XIIP-3540

Seimo rezoliucijos „Dėl krikščionių ir kitų religinių mažumų genocido Irake ir Sirijoje“ projektas

teikėjas – Mantas Adomėnas / 23 SN         priėmimas                 registracijos data

2015-09-15

pateikimas

2015-11-26

pertrauka iki kito posėdžio

r-7.           Seimo protokolinio nutarimo dėl Igno Meškausko peticijos projektas                 pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticijų komisija)      Peticijų komisija

2015-11-18

atmesti

 

 

 

r-8.           Seimo protokolinio nutarimo dėl Viktorijos Klimavičiūtės ir kt. asmenų peticijos projektas    pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticijų komisija)      Peticijų komisija

2015-11-18

atmesti

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė

 

Loreta Graužinienė12

Seimo 2015 m. gruodžio 1 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė

Seimo 2015 m. gruodžio 1 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. lapkričio 26 d. posėdyje*
PATIKSLINTA
Seimo seniūnų sueigos
2015 m. gruodžio 1 d. posėdyje*

Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. gruodžio 1 d. (antradienio) posėdžių
darbotvarkė
1-1.    Darbotvarkės tvirtinimas    10.00-10.10
1-2.    XIIP-3459
Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2016 metais, įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Algimanta Pabedinskienė (ministrė)    pranešėja – Kristina Miškinienė (SRDK)
10.10-10.20
svarstymas

pateikimo data
2015-10-13
SRDK 2015-11-06 atmesti
1-3a.    XIIP-3689
(2)    Kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1191 pakeitimo ir Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 2, 14, 18, 21, 36, 40, 48, 50, 55, 56, 61, 62, 63, 64 straipsnių pakeitimo ir 47 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
teikėjas –  LRV / Juozas Olekas (ministras)    pranešėjas – Artūras Paulauskas (NSGK)
10.20-10.30
svarstymas

pateikimo data
2015-11-10
NSGK (2)
2015-11-24
1-3b.    XIIP-3690
(2)    Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Artūras Paulauskas (NSGK)
svarstymas

pateikimo data
2015-11-10
NSGK (2)
2015-11-24
1-4.    XIIP-2059
(2)    Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Juozas Bernatonis (ministras)    pranešėjas – Vytautas Gapšys (TTK)
10.30-10.40
svarstymas

pateikimo data
2014-09-23
TTK (2)
2015-11-24
1-5.    XIIP-3662
(2)    Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Rimantas Šadžius (ministras)    pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)
10.40-10.50
svarstymas

pateikimo data
2015-11-10
BFK (2)
2015-11-27
1-6.    XIIP-3706
(2)    Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 91 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Andrius Palionis / 3 SN    pranešėjas –  Bronius Bradauskas (BFK)
10.50-11.00
svarstymas

pateikimo data
2015-11-12
BFK (2)
2015-11-25
1-6a.    XIIP-3461
ES    Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 2, 6, 10, 11, 13, 142, 143, 15, 17, 171, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 53, 54, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 1710, 1711 straipsniais įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Virginija Baltraitienė (ministrė)    pranešėjai – KRK, Raimundas Markauskas (JŽRK)
svarstymas    pateikimo data
2015-09-22
KRK
1-6b.    XIIP-3462
(2)
ES    Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 2, 5, 6, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141, 142, 143, 144 straipsniais įstatymo Nr. XII-781 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai – Saulius Bucevičius (KRK), Raimundas Markauskas (JŽRK)
svarstymas    pateikimo data
2015-09-22
KRK (2)
2015-11-26
1-7.    XIIP-3303
(2)    Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 6, 7, 8, 14, 141, 142, 143, 144, 15, 16 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Saulius Bucevičius / 4 SN    pranešėjas – Saulius Bucevičius (KRK)
svarstymas    pateikimo data
2015-09-22
KRK (2)
2015-11-17
1-7.    XIP-1551
(3)    Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Virginija Baltraitienė (ministrė)    pranešėjai – Bronius Pauža (KRK), Raimundas Markauskas (BFK), Vincė Vaidevutė Margevičienė (VVSK)
11.00-11.10
svarstymas    pateikimo data
(2) 2015-09-15
KRK (3)
2015-10-19
1-8.    XIIP-3588
(2)    Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėja -Virginija Baltraitienė    pranešėjas –  Petras Čimbaras (KRK)
11.10-11.20
svarstymas    pateikimo data
2015-10-20
KRK (2)
2015-11-27
1-9a.    XIIP-3433
(3)
Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 3, 11 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Virginija Baltraitienė (ministrė)    pranešėjai – Remigijus Žemaitaitis (EK), Edmundas Jonyla (KRK)
11.20-11.30
svarstymas    pateikimo data
2015-10-01
EK (3)
2015-11-26
1-9b.    XIIP-3434
(3)    Fizinių asmenų bankroto  įstatymo Nr. XI-2000 12 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai – Remigijus Žemaitaitis (EK), Edmundas Jonyla (KRK)
svarstymas    pateikimo data
2015-10-01
EK (3)
2015-11-26
1-10.    XIIP-3709
(2)    Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 7, 42 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Respublikos Prezidentas    pranešėjas- Raimundas Paliukas (ŠMKK)
11.30-11.40
svarstymas    pateikimo data
2015-11-17
ŠMKK (2)
2015-11-27
1-11.    XIIP-2727
(2)    Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 papildymo 34 straipsniu įstatymo projektas
teikėja – Vincė Vaidevutė Margevičienė    pranešėjai – Orinta Leiputė (ŠMKK), Raimundas Markauskas (BFK), Vanda Kravčionok (VVSK)
11.40-11.45
svarstymas    pateikimo data
2015-04-16
ŠMKK (2)
2015-11-25
1-11a.    XIIP-2836
(2)
Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 ir 29 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Antanas Matulas / 6 SN    pranešėjai- Kęstas Komskis  (SRK), Arvydas Mockus (EK)
svarstymas    pateikimo data
2015-04-09
SRK (2)
2015-11-26
1-11b.    XIIP-2837
(2)    Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18, 22, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1911 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai- Kęstas Komskis  (SRK), Arvydas Mockus (EK)
svarstymas    pateikimo data
2015-04-09
SRK (2)
2015-11-26
1-12a.    XIIP-3101
Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Petras Gražulis    pranešėjas- Rokas Žilinskas (EK)
svarstymas    pateikimo data
2015-04-09
EK 2015-11-05 atmesti
1-12b.    XIIP-3102
Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas- Rokas Žilinskas (EK)
svarstymas    pateikimo data
2015-04-09
EK 2015-11-05 atmesti
% % %
1-12.    XIIP-1923
(2)    Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas –  Vytautas Saulis    pranešėjai – Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Raimundas Markauskas (BFK)
12.00-12.10
svarstymas    pateikimo data
2015-05-19
SRDK (2)
2015-11-19
1-13.    XIIP-2467
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Petras Čimbaras    pranešėja – Raminta Popovienė (SRDK)
12.10-12.15
svarstymas    pateikimo data
2015-05-19
SRDK 2015-11-19
atmesti
1-14.    XIIP-2558
(2)    Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 4, 6, 11, 14, 20, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111 straipsniu  įstatymo projektas
teikėjai -Algimantas Salamakinas, Raimundas Paliukas    pranešėjai – Algimantas Salamakinas (AAK), Artūras Skardžius (EK)
12.15-12.25
svarstymas    pateikimo data
2015-03-12
AAK (2)
2015-11-25
1-15.    XIIP-3437
(2)    Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas
teikėjai -Kristina Miškinienė, Vidas Mikalauskas    pranešėjas – Algimantas Salamakinas (AAK)
12.25-12.35
svarstymas    pateikimo data
2015-11-05
AAK (2)
2015-11-25
1-19.    XIIP-2766
Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 1 straipsnio ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas – Linas Balsys    pranešėjas – Gintautas Mikolaitis (AAK)
svarstymas    pateikimo data
2015-03-26
AAK 2015-10-15
atmesti
1-16.    XIIP-2961
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11, 12 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Povilas Gylys    pranešėjas – Gintautas Mikolaitis (AAK)
12.35-12.40
svarstymas    pateikimo data
2015-04-23
AAK 2015-10-15
atmesti
1-17.    XIIP-3565
(2)    Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 41, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111, 112, 121, 122, 123 straipsniais įstatymo Nr. XII-864 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas –  Algimantas Salamakinas    pranešėjas –  Algimantas Salamakinas (AAK)
12.40-12.50
svarstymas    pateikimo data
2015-11-10
AAK (2)
2015-11-19
1-18a.    XIIP-3789
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Algimantas Salamakinas
12.50-13.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas –
siūloma svarstyti
2015-12-17    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
ETD

1-18b.    XIIP-3790
Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 30, 3421 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Algimantas Salamakinas
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas –
siūloma svarstyti
2015-12-17    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
ETD

1-19a.    XIIP-3807
Geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Rimantas Sinkevičius (ministras)
13.00-13.20
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-20
TD 2015-11-30

1-19b.    XIIP-3808
Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 1, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Rimantas Sinkevičius (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomi – IVPK, NSGK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-20
TD 2015-11-30
1-19c.    XIIP-3809
Valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos paštą įstatymo Nr. IX-2245 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas –  Rimantas Sinkevičius (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – IVPK
papildomas – EK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-20
TD 2015-11-30
1-20.    XIIP-3207
Žemės įstatymo Nr. I-446 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Saulius Bucevičius
13.20-13.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas – VVSK
siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-06-05
TD 2015-06-08
ETD 2015-07-20
1-21.    XIIP-3326
(2)    Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Viktoras Fiodorovas / 12 SN
13.40-13.50
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – IVPK
papildomi – TTK, ŠMKK
siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
(2) 2015-11-12
TD (2) 2015-11-16
ETD (2) 2015-11-23
1-22.    XIIP-3769
Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 201 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo    pranešėjas – Viktoras Fiodorovas / 3 SN
13.50-14.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – IVPK
papildomi – TTK, ŠMKK
siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-12
TD 2015-11-23
ETD 2015-11-23

PERTRAUKA                       14.00-15.00
2-1a.    XIIP-3750
ES    Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
15.00-15.25
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomi – ADK, IVPK, ŠMKK, VVSK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-12
TD 2015-12-01

2-1b.    XIIP-3751
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomi – ADK, VVSK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1c.    XIIP-3752
Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233, 4237 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomi -ADK, EK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1d.    XIIP-3753
Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomi -ADK, EK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1e.    XIIP-3754
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 241, 25, 26, 31, 32, 44, 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1f.    XIIP-3755
Paslaugų įstatymo
Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1g.    XIIP-3756
Kino įstatymo Nr. IX-752 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomi – ADK, ŠMKK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1h.    XIIP-3757
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomi – ADK, SRDK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1i.    XIIP-3758
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1j.    XIIP-3759
Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo
Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1k.    XIIP-3760
Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1l.    XIIP-3761
Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1m.    XIIP-3762
Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1n.    XIIP-3763
Statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-1o.    XIIP-3764
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Evaldas Gustas (ministras)
pateikimas

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka

siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – ADK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-12
TD

2-2a.    XIIP-3535
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)
15.25-15.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas – AAK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-09-15
TD 2015-09-23

2-2b.    XIIP-3536
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 12 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas – AAK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-09-15
TD 2015-09-23
2-2c.    XIIP-3537
Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Kęstutis Trečiokas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas – AAK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-09-15
TD 2015-09-23
2-3.    XIIP-3584
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Artūras Paulauskas
15.45-16.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-09-25
TD 2015-10-05
ETD 2015-10-09
2-4a.    XIIP-3826
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 3, 7, 11, 13, 30, 31, 33, 34, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Artūras Paulauskas / 11 SN
16.00-16.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-25
TD
ETD
2-4b.    XIIP-3827
Karo padėties įstatymo 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Artūras Paulauskas / 11 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-25
TD
ETD
2-4c.    XIIP-3828
Nepaprastosios padėties įstatymo 2 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Artūras Paulauskas / 11 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-25
TD
ETD
2-5.    XIIP-3147
(2)    Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 3, 7, 11, 13, 30, 31, 33, 34, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Arvydas Anušauskas / 5 SN
16.15-16.25
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
(2) 2015-07-09
TD (2) 2015-07-15
ETD (2)
2015-07-28

2-6.    XIIP-3832
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 18 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Remigijus Žemaitaitis
16.25-16.35
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-26
TD
ETD
2-7.    XIIP-3833
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 6, 7 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Mindaugas Bastys / 4 SN
16.35-16.55
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas – AAK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-26
TD
ETD
2-8a.    XIIP-3781
Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Juozas Olekas (ministras)
16.55-17.10
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
2-8b.    XIIP-3782
Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Juozas Olekas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
2-8c.    XIIP-3783
Poligrafo naudojimo įstatymo Nr. VIII-1906 2, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Juozas Olekas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
2-8d.    XIIP-3784
Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo Nr. IX-1601 3 ir 20 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas    pranešėjas – Juozas Olekas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
2-8e.    XIIP-3785
Teismų įstatymo Nr. I-480 51 ir 532 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Juozas Olekas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis -NSGK
papildomas – TTK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
2-8f.    XIIP-3786
Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9, 18, 181, 183, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Juozas Olekas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomi –
TTK, VVSK
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
2-8g.    XIIP-3787
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Juozas Olekas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
2-8h.    XIIP-3788
Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 20 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Juozas Olekas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – NSGK
papildomas –
siūloma svarstyti
Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-16
TD 2015-11-30
2-9.    XIIP-3633
Civilinio kodekso 6.895 ir 6.896 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Raimundas Markauskas / 7 SN
17.10-17.20
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – BFK
siūloma svarstyti  Seimo
VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-10-13
TD 2015-10-15
ETD 2015-10-27

Kodeksas buvo pakeistas 2015-11-24, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-10.    XIIP-3420
Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Petras Čimbaras
17.20-17.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRDK
papildomas –
siūloma svarstyti
VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-08-05
TD 2015-08-10
ETD 2015-08-13

2-11.    Seimo narių pareiškimai    17.30-17.45
Rezerviniai klausimai:
r-1.    XIIP-    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-104 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje“ pakeitimo“ projektas    pranešėja – Loreta Graužinienė
pateikimas, svarstymas, priėmimas
registracijos data
r-2.    XIIP-    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. XII-38 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas    pranešėja – Loreta Graužinienė
pateikimas, svarstymas, priėmimas
registracijos data
r-3.    XIIP-3540
Seimo rezoliucijos „Dėl krikščionių ir kitų religinių mažumų genocido Irake ir Sirijoje“ projektas
teikėjas – Mantas Adomėnas / 23 SN    svarstymo tęsinys ir priėmimas    registracijos data
2015-09-15
pateikimas
2015-11-26
pertrauka iki kito posėdžio
Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)
r-4.    Seimo protokolinio nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo komiteto, paskirto svarstyti įstatymo projektą Nr. XIIP-1217, pakeitimo projektas    pranešėjas – Rimantas Jonas Dagys / 49 SN
r-5a.    XIIP-3845
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. XII-1937 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“ projektas    pranešėjas – Remigijus Žemaitaitis
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
2015-12-01
TD
r-5b.    XIIP-3831
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Remigijus Žemaitaitis/ 8 SN /
47 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas –
siūloma svarstyti  Seimo
VIII (pavasario) sesijoje     registracijos data
2015-11-26
TD 2015-11-30
ETD
r-6.    XIIP-1986
(4)    Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Povilas Urbšys / 51 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRDK
papildomas – BFK
siūloma svarstyti
VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
(4) 2015-11-26
TD (4) 2015-11-30
ETD (4)

r-7.    XIIP-3400
(2)    Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 1, 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Rokas Žilinskas
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – URK
papildomas –
siūloma svarstyti
siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
(2) 2015-11-06
TD (2) 2015-11-16
ETD (2)
2015-11-19
r-8a.    XIIP-    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. XII-1937 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“ projektas    pranešėja – Virginija Baltraitienė
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
r-8b.    XIIP-3791
Ūkio subjektų, perkančių- parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 2, 3, 6, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas    pranešėja – Virginija Baltraitienė

pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas –
siūloma svarstyti
registracijos data
2015-11-17
TD 2015-11-24
ETD 2015-11-30

Įstatymas buvo priimtas 2015-06-25, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
r-9.    XIIP-3806
ES    Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja- Virginija Baltraitienė (ministrė)
15.20-15.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas –
siūloma svarstyti Seimo VIII (pavasario) sesijoje    registracijos data
2015-11-20
TD 2015-11-30

Seimo Pirmininkė

Loreta Graužinienė12